Inspiratie

NIEUW

How to Ikigai | Tim Tamashiro | TEDxYYC...

play

Simon Sinek spreekt in zijn Golden Circle over je Why. Dat is in belangrijke mate naar de zakelijke buitenwereld...

bekijk alle video's >>

Voor ondernemers

Klankbord voor ondernemers

Groei is drie stappen vooruit, eentje terug, drie vooruit …

Hoe uitdagender de markt, hoe belangrijker de fitheid van je bedrijf

En soms is de nood zo hoog, dat er direct moet worden doorgepakt

En niet vergeten: ondernemen is topsport

Ondernemers hebben een dubbele uitdaging. Hoe neem ik in de processen van iedere dag de beste beslissingen (vaak meer korte termijn) en net zo belangrijk: hoe geef ik de juiste aandacht aan de progressie, het van binnenuit sterker worden, van mijn onderneming (juist meer middellange termijn). Op dat snijvlak voegt meedenken van buiten het bedrijf snel veel waarde toe.

Klankbord voor ondernemers

Vaak is het eenzaam aan de top. Een bedrijf groeit, staat stil, moet (tijdelijk) inkrimpen of worstelt zich door moeilijke economische tijden. Dat vraagt van jou als ondernemer dat je regelmatig belangrijke beslissingen moet nemen, vaak met gevolgen voor medewerkers. De kunst is dan om dat zo goed mogelijk te doen. Zie je niets over het hoofd? Worden alle argumenten op de juiste manier gewogen?

Als klankbord kijk ik mee waar substantieel slagen gemaakt kunnen worden en maken we vervolgens een doordacht en haalbaar plan met een aantal stippen aan de horizon. Met mijn blik vanaf de zijlijn kan ik het proces heel goed bewaken en waar nodig kennis aanleveren en meedenken. Zo komt er naast alle dagelijkse processen ook belangrijke aandacht voor het werken aan het versterken van het bedrijf.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Groei is drie stappen vooruit, eentje terug, drie vooruit …

Wanneer je bedrijf groeit, is dat een geweldig leuke tijd. Vooral wanneer je het nog wat beter doet dan gemiddeld komt je bedrijf in een flow. De kunst is natuurlijk om dit vast te houden.

Belangrijk is daarbij om tijdens de groei voorbij de horizon te kijken. Wat zou ik nu al op manier X moeten regelen, zodat we daar in een later stadium plezier van kunnen hebben? Het delen van ervaringen is hierin van onschatbare waarde. De trial-and-error fases heb ik immers al op vele gebieden doorlopen.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Hoe uitdagender de markt, hoe belangrijker de fitheid van je bedrijf

Aan moeilijke economische omstandigheden valt niets te veranderen. Op de interne groei van je bedrijf heb je echter alle invloed. Binnen een bedrijf is een indeling te maken in een aantal hoofdgebieden. In ieder van die hoofdgebieden moet je zorgen dat je optimaal presteert en leert. Denk hierbij aan je mensen, inkoop, liquiditeit, verkoop, financiële en logistieke organisatie, de communicatie, en je zelfzorg. Meestal is het zo dat je op een aantal gebieden al sterk bent en er op een aantal andere nog veel te winnen is.

Aan de hand van mijn 2% aanpak gaan we inventariseren, plannen maken en concrete acties uitzetten. Zo kom je als bedrijf veel sterker in de markt te staan, kun je nog veel meer uitgaan van je eigen kracht, waardoor je marktpositie nog sterker wordt.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

En soms is de nood zo hoog, dat er direct moet worden doorgepakt

Er zijn tijden, dat je op volle kracht vooruit moet. Je moet je rekeningen kunnen betalen, de omzet moet omhoog, de kosten zo laag mogelijk en de inkoop moet je zo efficiënt mogelijk georganiseerd hebben. Dan komt het aan op snel de bakens kunnen verzetten: het speelveld overzien en weten wat de eerste dingen zijn die aandacht nodig hebben.

We bekijken welke zaken het meest nijpend zijn. Vaak is liquiditeit het eerste aandachtspunt en als het moet stappen we samen op de bank af. Tegelijk is het essentieel om snel nieuwe perspectieven te gaan zien. Lastig, zeker als je alleen maar bezig bent met overleven. Maar juist dan is het belangrijk om nieuwe inspiratie buiten het bedrijf te vinden.

Tegelijkertijd is net zo belangrijk om iedereen in je bedrijf te betrekken bij de moeilijke situatie nu en mee te laten denken over de stappen om het bedrijf van binnenuit krachtiger te maken. En vooral: nog veel meer klantgericht!

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

En niet vergeten: ondernemen is topsport

De zelfzorg van de ondernemer schiet er o zo vaak bij in. Ondernemen is echt topsport. Er staat altijd veel spanning op het ondernemen. Je moet voortdurend beslissingen nemen, je bent met regelmaat brandjes aan het blussen en ook vaak eindstation voor slecht nieuws.

Hoe zorg je dat je daar op lange termijn goed mee omgaat? Dat je het leuk houdt en geïnspireerd blijft? Ik vind dat altijd een heel belangrijk aandachtspunt.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Voor organisaties

Klankbord voor directie

Klankbord voor leidinggevenden

360 graden Klantfocus

Samen ondernemen: het bedrijf dat ben ik

Zet teams in hun kracht

Ooit is de organisatie ontstaan vanuit het bestaan van een klant, maar vele structureringen en reorganisaties verder is het bijna logisch dat de klantgerichtheid verwatert, dat de essentie uit het oog verloren wordt. Ik help die essentie terug te vinden en vast te houden.

Klankbord voor directie

Alles in de organisatie draait uiteindelijk om klantgerichtheid. De klant is immers de reden van je bestaan. Als directie houd je je bezig met vraagstukken als: hoe richten we hier de organisatie optimaal op in? Wat vraagt het van de samenwerking, onderling in de organisatie en naar buiten toe? Wat vraagt het van de manier waarop we met elkaar overleggen, de stijl van leidinggeven? Dit zijn grote vraagstukken.

Als klankbord kijk ik mee naar wat het vraagt om weer de meest klantgerichte, de meest gastvrije organisatie te worden. Samen kijken we vervolgens naar waar grotere ingrepen nodig zijn, en waar juist 2% winsten volstaan. Belangrijk onderdeel hierbij is het onderzoeken van de 'best practices' binnen jullie branche.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Klankbord voor leidinggevenden

Een organisatie kan zich nog redelijk eenvoudig voornemen meer ondernemend en klantgericht te willen gaan werken. Om als leidinggevende dat proces vanuit de bestaande situatie goed vorm te geven is echter vaak een flinke uitdaging. Bestaande structuren en rituelen moeten van een afstand ontward en opnieuw beoordeeld worden.
Je voornaamste aangrijpingspunt is je team en je belangrijkste taak is zorgen dat je team zich ondernemender en klantgerichter gaat opstellen. Dat vraagt veel schakelen tussen belangen (bedrijfsbelangen, carrièrebelangen, persoonlijke en teambelangen), en zorgen dat het kernbelang en de stip op de horizon voor eenieder helder blijven.

Als klankbord sta ik bij de dilemma’s van het leidinggeven stil - dilemma’s die spelen in de samenwerking met directie, collega-leidinggevenden en het eigen team. Zo word je je als leidinggevende bewuster hoe je middels kleine stapjes en de juiste communicatie trefzeker kunt sturen op het realiseren van die stip op de horizon.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

360 graden Klantfocus

Om tot optimale dienstverlening te komen, is de crux om niet alleen zorgvuldig om te gaan met de klant die een dienst of product afneemt, maar om zo ook om te gaan met je collega’s in het bedrijf, je toeleveranciers en andere externe contacten. Met dit als insteek boor je een enorme bron van verborgen duurzaam rendement aan.
Deze onderlinge zorgvuldigheid leidt ertoe, dat je aan dezelfde kant van de tafel blijft zitten met één gezamenlijk doel: hoe doen we het voor de klant het best? Zo zorg je ervoor dat het aanbod voor de klant zich voortschrijdend blijft verbeteren.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Samen ondernemen: het bedrijf dat ben ik

Klantgericht werken betekent dat je als organisatie continu in gesprek bent met je medewerkers. Samen ondernemen is niet alleen samen plannen maken, maar ook samen afwegingen maken: wat doen we wel, wat doen we niet? En: hoe geven we dat vorm?
Je maakt medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen functioneren in dit samenwerkingsproces. Zo benut je de kennis en ervaring van alle mensen in je bedrijf steeds meer, en maak je medewerkers een belangrijker onderdeel van de ontwikkeling van het bedrijf. En ontstaat bij medewerkers meer en meer het besef: het bedrijf, dat ben ik.

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op

Zet teams in hun kracht

Teams zijn een belangrijke bouwsteen in je organisatie. Zij hebben het dagelijks contact met de klant. Als leidinggevende is dan ook altijd je focus: hoe empower ik mijn team zodanig, dat zij het optimaal goed voor de klant kunnen doen. Een belangrijke taak daarin is het voortdurend contact houden met de teamleden over demotiverende obstakels in het georganiseerde systeem. En deze vervolgens voor hen weg te nemen.

De opbouw van het team en de samenwerking binnen het team zijn andere belangrijke aanknopingspunten. Het feit dat je één medewerker beter in zijn vel krijgt, kan soms een enorm effect hebben op de rest van het team. Ook hier geldt: elke 2% winst ….

Hoe kan ik je helpen? Neem contact op