Geldt het PeterPrincipe eigenlijk ook voor ondernemers?

In 1969 beschreef Lawrence J.Peter zijn ‘Peter Principle’: in een organisatie of een grotere onderneming, stijgt elke werknemer tot zijn niveau van onbekwaamheid. Want wanneer hij op een niveau is aangekomen, waar hij niet meer excelleert, zal hij niet meer opvallen voor promotie.

Dat kan ook gelden voor ondernemers met hun onderneming: de groei is er dan al een tijd uit. Maar wat ik zie is, dat de reden daarvoor bijna altijd is, dat er nieuwe kennis en invalshoeken voor de ondernemers en hun teams nodig zijn om tot volgende stappen te komen. Daarnaast komt het ook regelmatig voor, dat de ondernemer uit zijn kracht is geraakt en veel dingen moet oppakken, die hij eigenlijk niet leuk vindt of niet heel erg goed in is.