Ondernemers vragen mij regelmatig: ‘Waar let je nu op bij het aanstellen van een Groeimentor of Coach?’

Er zijn drie onderdelen die er toe doen:

1. De chemie moet goed zijn. Je spreekt dezelfde taal en als ondernemer heb je het idee dat je gezien wordt en dat de vragen die bij je leven goed worden begrepen.

2. De mentor moet relevante kennis en ervaring hebben. Er moeten immers nieuwe oplossingen gaan komen. Het schakelt veel sneller wanneer een coach de grote lijnen goed in beeld heeft en zelf heeft ondervonden dat afwegingen soms complex kunnen zijn.

3. Het is een groot voordeel, wanneer de mentor/coach een groot netwerk heeft. Dat helpt voor het leggen van mooie nieuwe verbindingen en daarnaast is er bij ondernemen op allerlei momenten specialistische kennis nodig (bv een goede jurist of een pro-actieve nieuwe accountant). Het scheelt enorm wanneer er snel doorgeschakeld kan worden naar professionals van zeer goede kwaliteit. Als het even kan is een mentor/coach op die manier ook een vliegwiel voor je bedrijf.

En bovenal goed realiseren: je moet niet overschatten wat er dan met toegevoegde wijsheid in 3 maanden kan veranderen in je bedrijf. Maar onderschat zeker niet wat er in 9 maanden voor veranderingen teweeg gebracht kunnen worden!