Tree of (a sustainable) CompanyLife

Lees dit op LinkedIn

Het is opvallend, dat de ontwikkeling van groter wordende bedrijven vaak veel gemeen heeft met groei, zoals je die in de natuur ziet.

Zo bedacht ik me laatst, dat wanneer je de groei van bedrijven zou vergelijken met die van een boom, dat je zou kunnen stellen, dat de steeds groter wordende takken van een boom vergeleken kunnen worden met de omzet en organisatorische omvang van het bedrijf.

Het is dan uiterst belangrijk, om te bewaken dat de wortels ( de draagkracht van de ondernemer en zijn team én de juiste financiering, ondersteund door voldoende eigen vermogen) net zo goed meegroeien. Dit alles om te voorkomen, dat de boom bij een plotselinge storm niet overeind kan blijven staan.

Tree of (a sustainable) CompanyLife …